Agence postale communale : nouveaux horaires

Agence postale communale de Vy-lès-Lure

Nouveaux horaires à partir du 2 avril 2024 :

Lundi :       13H45 – 16H
Mardi :       13H45 – 16H
Mercredi :  13H45 – 16H15
Jeudi :        13H45 – 16H
Vendredi :  13H45 – 16H
Samedi :    8H00 – 10H00